Müge Arslan'ın İnsan Kaynakları Günlüğü Menü

Kalıcı Başlantı:

450,000 TL Birikiminiz Olsun İster misiniz?

emeklilik birikimiGeçenlerde okuduğum bir kitap (Google’ın Çalışma Kuralları) hane halkının harcama alışkanlıkları üzerinde 2000 yılında yapılan bir araştırmadan bahsediyordu. Venti ve Wise; araştırmalarının başlangıcında gelir düzeyi yüksek olanların emekliliklerinde daha fazla birikimleri olacağı varsayımıyla yola çıkmışlardı. Ulaşacakları tüm bulguların bu varsayımı destekleyeceğini tahmin ediyorlardı.

Venti ve Wise araştırmalarına konu olan hane halkını; vergilendirilen gelirlerini dikkate alarak 10 gruba ayırdı. Hedef kitlenin %10’unu oluşturan en düşük gelire sahip hane halkı ilk ondalık grupta, ikinci %10 bir üst gruptaydı ve bu şekilde devam ediyordu. Araştırmanın sonunda ulaştıkları sonuçlar ise şaşırtıcıydı.

Earning vs. Income

Sonuçlara göre, tahmin ettikleri gibi, daha fazla kazananlar daha çok birikim yapıyordu. Ama birikimin her bir ondalık (percentile) içindeki dağılımı dikkatlice incelendiğinde benzer düzeyde geliri olanların birikimleri arasında büyük farklar olduğu görülüyordu.

9. ondalıkta yer alan bir ailenin yaptığı en düşük birikim tutarı 200,000 USD iken en yüksek birikim tutarı 1.2 milyon USD idi. En düşük gelir düzeyine sahip ilk ondalık dilimde, sadece devletten aldığı yardımlar ile 30 yılda 150,000 USD biriktiren aileler vardı.

Bu farkın sebebi üzerine yapılan çalışmalarda ortaya çıkan en dikkat çekici bulgu şuydu: Daha fazla birikim yapanlar biriktirmeye daha genç yaşta başlıyorlardı*. Çözümün bu kadar basit olacağına insan inanmakta zorlanıyor ama gerçek bu.

Yukarıda bahsettiğim nedenle iş hayatına yeni başlayanların birikim yapmaya olabildiğince erken başlamalarında yarar var. Yaş ilerledikçe hem biriktirilmesi gereken tutar yükseliyor hem de artan ihtiyaçlar nedeniyle birikim yapmak zorlaşıyor . Bu nedenle basit gibi görünen aşağıdaki hesaplamayı dikkate almanızı ve vergi indirimi, yatırım aracı çeşitliliği gibi nedenlerle birikiminizi Bireysel Emeklilik hesabı açarak yapmanızı öneririm.

*Kısa bir örnekle açıklamak gerekirse 30 yıllık çalışma hayatının sonunda 450,000 TL birikim yapmayı hedefleyen biri (yıllık %8 bileşik faiz getirisi olduğu varsayımı ile):

  • biriktirmeye 25 yaşında başlarsa her ay 300 TL,
  • biriktirmeye 45 yaşında başlarsa her ay 2,450 TL biriktirmelidir.

Kaynak

Choice, Chance and Wealth Dispersion at Retirement, Stefen F. Venti, David A. Wise, 2000 

  • Yorum yapmak istediğiniz için teşekkürler, lütfen duyarlı olalım. HTML olarak strong, code and a href kullanılabilir.

    Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.

TAYBO.NET