Müge Arslan'ın İnsan Kaynakları Günlüğü Menü

Kalıcı Başlantı:

İnsan Kaynakları Zirvesi 2014’ün “Provokatik” Mesajları

İK Zirvesi bu yıl da yine profesyonel, farklı ve zengin içeriğe sahip bir programa imza attı. Didem Tekay ve Alper Utku’nun başarılı moderasyonuyla gerçekleşen ve 2 gün süren zirvede çok sayıda oturum vardı.

Oturumlarda farklı örnekler ve uygulamalar paylaşıldı ama verilen mesajlar ortaktı. Sunumlarda verilen mesajları ve zirvenin öne çıkan konuşmacılarının paylaşımlarını 3 maddede toparlamak istiyorum.

1) Kollektif Liderlik Yaklaşımı

Daha üretken bir toplum ve daha etkili yönetim için, bireyselliğe dayalı liderliğe değil kollektif karar alma süreçlerine ihtiyaç var. Tanyer Sözmezer bu konuda örneklerle dolu güzel bir sunum yaptı. Sunumuna http://t.co/WojJ0gcIjl adresinden ulaşabilirsiniz.

Sunumunda bu konuyu odak alan bir diğer konuşmacı Alex Haslam oldu. İyi bir liderlik için bireyleri değil sosyal kimlikleri yönetmeye odaklanmak gerekir diyen Haslam, “liderler BEN değil, BİZ demeli ve kararlarını alırken herkesin görüş ve beklentilerini göz önüne almalı” mesajını verdi. Sunumunda gösterdiği örnek liderlik için Atatürk’den ve sosyal kimlik konusundaki çalışmaları nedeniyle Muzaffer Sherif’ten bahsederek salonda büyük alkış aldı. Sunumun sonunda, konferans moderatörü Alper Utku;  Haslam’ın “Liderliğin Yeni Psikolojisi: Kimlik, Etki ve Güç” başlıklı kitabının liderlik konusunda okunması gerekli kitaplardan olduğunu söyledi. Alınacaklar listeme ekledim.

2) Yeni Kuşağın Yaklaşımı

Yeni nesil, daha iyi bir dünya için bireyselliğini arka plana almaya ve BİZ demeye hazır. Bunu yapmak için iletişim kurarken de sosyal medyayı ve internet üzerindeki iletişim platformlarını kullanıyorlar. Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen “Occupy Wall Street/Wall Street’i İşgal Et” benzeri eylemlerde bu açıkça görülüyor. Wall Street eyleminin fikir babalarından olan Charles Eisentein bu konudaki etkileyici sunumunun başlangıcında https://www.youtube.com/watch?v=BRtc-k6dhgs adresindeki kısa videoyu paylaştı.

Zirvenin ikinci gününde gerçekleşen “Liderler Kahvesi” oturumlarından birinde de Y Kuşağının Sosyal Medyayı kullanımı ve bu kuşağın iş hayatına yaklaşımı konu edildi. En dikkat çekici konu şirketlerin İK bölümlerinin sosyal izleri takip etmekte olduğunun Y kuşağı üniversite öğrencileri tarafından bilinmemesi ve bunu öğrendikleri zaman gösterdikleri reaksiyondu. Çalışmaya konu olan öğrenciler bu durumdan rahatsız duymuşlar ve bunu açıkça ifade etmişler.

3) İnsan Kaynakları (İK) Uzmanlarının Vizyonu

İK uzmanları çalıştıkları şirketlerinin vizyonunu geliştirmek, yöneticilerin kollektif liderlik yaklaşımıyla toplum yararına çalışması hedefini desteklemek için önemli bir konumda yer alıyorlar. Bu gelişimi sağlamak öncelikle kendi kişisel gelişimlerini desteklemeleri gerekiyor. Laurie Ruettimann yaptığı sunumda bu konuda şu önerilerde bulundu:

  • Kendinizi sürekli geliştirmek için gündemi ve alanınızdaki kaynakları (Linkedin, CIPD, SHRM, HR.com ve World at Work gibi) takip edin.
  • Alanınızdaki fikir önderlerini takip edin, onlarla ve diğer İK profesyonelleriyle bağlantı kurarak network’ünüzü geliştirin. (Kris Dunn, Neil Morrison, Jennifer Mcclure, Tim Sackett ve Ron Thomas’ın çalışmalarının takibini önerdi.)
  •  Sosyal medyada yer alın ve bu platformları aktif olarak kullanın. Bu hem kişisel gelişiminize hem de bağlantılarınızın artmasına katkı sağlar.

Bu başlıklar altında yer veremediğim ama bahsetmek istediğim bir konuşmacı daha var: Mehmet Kızıltaş. “Engelsiz Kariyer” web sitesinin kurucusu olan Kızıltaş, radyoculuktan başlayan meslek hayatından ve kendi kişisel deneyimlerinden yola çıkarak engellilerin iş hayatında karşılaştıkları zorluklardan bahsetti. Asıl engelin geliştirdiğimiz ön yargılar olduğunu söyleyen Kızıltaş’ın hem verdiği mesajlar hem de sunumu çok etkileyiciydi. Elma yayınlarından çıkan “Engellilerle 360 Derece İletişim” başlıklı kitabı zirvenin ardından almaya karar verdiğim ikinci kitap oldu.

Önümüzdeki yıl yapılacak İK zirvesinin teması da şimdiden belirlenmiş: Sahne Senin – Varlığınla Fark Yarat. Gelecek yılı merakla bekliyorum.

Müge Arslan

Gömülü resim için kalıcı bağlantı

TAYBO.NET