Müge Arslan'ın İnsan Kaynakları Günlüğü Menü

Kalıcı Başlantı:

2013 ASTD Eğitim Sektörü Raporunda Öne Çıkan 3 Konu

(yorumlar kapalı)

Eğitim ve Gelişim alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan American Society for Training and Development (ASTD); her yıl kurumsal eğitim ve gelişim faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir rapor yayınlıyor. Kurumların hangi başlıktaki eğitimlere, hangi eğitim yöntemlerine öncelik verdiğini ve sektördeki en son trendleri özetleyen raporun hazırlanmasında her yıl bir önceki yıl sonu itibariyle geçerli olan veriler kullanılıyor. Bu yazımda detaylarına değineceğim 2013 raporu da 2012 yılı sonu itibariyle geçerli olan verileri özetliyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanan 2013 raporunda 475 farklı kuruma ait bilgi ve veriler bulunuyor.  ASTD eğitim sektörü raporunda öne çıkan ve kurumların eğitim faaliyetleri açısından önemli olduğunu düşündüğüm 3 konuyu aşağıdaki gibi özetleyebilirim:

1# Büyük şirketlerin kişi başı eğitim harcama tutarı daha düşük.

Araştırmaya katılan şirketlerin, çalışan başına yaptığı eğitim harcaması geçtiğimiz 6 yılda sürekli olarak artmış ve 2012 yılında kişi başı harcama ortalama 1.195 USD olarak gerçekleşmiş. Veriyi daha detaylı incelediğimizde kişi başı eğitim yatırımı tutarının, kurumların çalışan sayısına bağlı olarak farklılaştığını görüyoruz. Şirketlerin çalışan sayısı arttıkça, kişi başına yapılan eğitim harcaması tutarı önemli ölçüde azalıyor. 500’ün altında çalışanı olan iş yerleri geçtiğimiz yıl kişi başı 1.800 USD yatırım yaparken; 500 ile 9.999 arasında çalışanı olan şirketler 964 USD, 10.000 ve üzerinde çalışanı olan şirketler ise 700 USD tutarında yatırım yapmış.

Rapora göre bu durumun temel nedeni, çok sayıda çalışanı olan kurumların teknoloji tabanlı öğrenme yöntemlerini daha fazla kullanması.  Teknoloji altyapıları için şirketlerin önemli yatırım bütçeleri ayırmaları gerekiyor. Ancak uzun vadede bu yöntemler kişi başı eğitim harcamalarını azaltıyor ve yıllık kişi başı eğitim saatini önemli ölçüde arttırıyor.

2# Şirket büyüklüğünden bağımsız olarak eğitim faaliyetlerinin büyük bölümü iç kaynaklarla gerçekleşiyor.

2012 yılı süresince eğitim ve gelişim harcamalarının;

  • %62’si iç kaynaklar
  • %27’si dış kaynaklar
  • %11’i üniversiteler

ile gerçekleştirilen faaliyetler için kullanılmış. Şirket çalışan sayısı arttıkça iç kaynaklar için yapılan harcama tutarı görece olarak artsa da, bu oransal dağılım tüm şirket grupları için hemen hemen aynı.

3# Karma eğitim yönteminin kullanımı yaygınlaşıyor.

Sınıf içi eğitimler %54 oranı ile en fazla kullanılan yöntem olma özelliğini 2012 yılında da sürdürürken; teknoloji tabanlı eğitimlerin %39 ile ikinci sırada yer aldığını görüyoruz. 2011 yılı ile kıyasladığımızda sınıf içi eğitimlerin payının %5 azaldığını, teknoloji tabanlı eğitimlerin payının %2 arttığını söyleyebiliriz.

Teknoloji tabanlı yöntemlerin kullanımındaki artış; (raporda yer alan diğer verilere göre) eğitim saati başına maliyetin önemli ölçüde azalmasını, eğitimlerin yeniden kullanım oranının 48:1 gibi yüksek bir sayı ile gerçekleşmesini sağlarken, tüm yöntemler içindeki kullanım payı  geçen yıllar süresince neredeyse aynı kalmış.

Bu durumun en önemli nedeninin; eğitim programlarının “karma eğitim yöntemleri” ile tasarlanması olduğunu söyleyebiliriz. Mobil eğitim, uzaktan öğrenme ve sanal sınıf gibi yöntemler; sınıf içi eğitimleri destekleyici araçlar olarak daha sık kullanılıyor. Bu nedenle teknoloji tabanlı yöntemler eskisine göre daha yoğun kullanılsa da, tüm yöntemler içindeki payı çok fazla değişmiyor.

Müge Arslan

Kaynak: ASTD 2013 Eğitim Sektörü Raporu

TAYBO.NET